Hausschule NYELVISKOLA és TANULÓHÁZ
 
Nyelvvizsgarendszerünk
!!!Változás a vizsgadíj befizetésére vonatkozóan!!!

Vizsgadíj befizetése


A vizsgadíjnak és a jelentkezésnek is a jelentkezési határidőig kell beérkeznie. A jelentkezési határidő utáni késedelmes befizetés és/vagy jelentkezés esetén 3000 Ft. pótdíjat számítunk fel.

Átutalás esetén e-mail címünkre el kell küldeni az igazolást az átutalásról.

Vizsgadíjak és befizetési lehetőségek

B1 komplex vizsga esetében: 25.000 Ft, melyet két részre bontva kell befizetni
17500 Ft - átutalással, vagy Nyelviskolánkban átvehető csekken
Számlatulajdonos számlaszáma: 10024003-00282716-00000000
Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
Közlemény: 150057 + vizsgázó neve

7500 Ft - átutalással vagy Nyelviskolánkban személyesen
Számlatulajdonos számlaszáma: 64700076-10010770-00000000
Számlatulajdonos neve: Hausschule Nyelviskola
Közlemény: Vizsgázó neve

B2 komplex vizsga esetében: 28.000 Ft, melyet két részre bontva kell befizetni
19000 Ft - átutalással, vagy Nyelviskolánkban átvehető csekken
Számlatulajdonos számlaszáma: 10024003-00282716-00000000
Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
Közlemény: 150057 + vizsgázó neve

9000 Ft - átutalással vagy Nyelviskolánkban személyesen
Számlatulajdonos számlaszáma: 64700076-10010770-00000000
Számlatulajdonos neve: Hausschule Nyelviskola
Közlemény: Vizsgázó neve

C1 komplex vizsga esetében: 29.000 Ft, melyet két részre bontva kell befizetni
19500 Ft - átutalással, vagy Nyelviskolánkban átvehető csekken
Számlatulajdonos számlaszáma: 10024003-00282716-00000000
Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
Közlemény: 150057 + vizsgázó neve

9500 Ft - átutalással vagy Nyelviskolánkban személyesen
Számlatulajdonos számlaszáma: 64700076-10010770-00000000
Számlatulajdonos neve: Hausschule Nyelviskola
Közlemény: Vizsgázó neve

B1 írásbeli vagy szóbeli vizsga esetén: 15.000 Ft., melyet két részre bontva kell befizetni
11000 Ft - átutalással, vagy Nyelviskolánkban átvehető csekken
Számlatulajdonos számlaszáma: 10024003-00282716-00000000
Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
Közlemény: 150057 + vizsgázó neve

4000 Ft - átutalással, vagy Nyelviskolánkban személyesen
Számlatulajdonos számlaszáma: 64700076-10010770-00000000
Számlatulajdonos neve: Hausschule Nyelviskola
Közlemény: Vizsgázó neve

B2 írásbeli vagy szóbeli vizsga esetén: 17.000 Ft., melyet két részre bontva kell befizetni
12000 Ft - átutalással, vagy Nyelviskolánkban átvehető csekken
Számlatulajdonos számlaszáma: 10024003-00282716-00000000
Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
Közlemény: 150057 + vizsgázó neve

5000 Ft - átutalással, vagy Nyelviskolánkban személyesen
Számlatulajdonos számlaszáma: 64700076-10010770-00000000
Számlatulajdonos neve: Hausschule Nyelviskola
Közlemény: Vizsgázó neve

C1 írásbeli vagy szóbeli vizsga esetén: 18.000 Ft., melyet két részre bontva kell befizetni
12500 Ft - átutalással, vagy Nyelviskolánkban átvehető csekken
Számlatulajdonos számlaszáma: 10024003-00282716-00000000
Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
Közlemény: 150057 + vizsgázó neve

5500 Ft - átutalással, vagy Nyelviskolánkban személyesen
Számlatulajdonos számlaszáma: 64700076-10010770-00000000
Számlatulajdonos neve: Hausschule Nyelviskola
Közlemény: Vizsgázó neve

Decemberi nyelvvizsga B1,C1 szint írásbeli és labor napja
2017. december 8.


Decemberi nyelvvizsga B2 szint írásbeli és labor napja
2017. december 9.

Jelentkezési határidő a februári nyelvvizsgára
2017. november 9.


Pótjelentkezési határidő a februári nyelvvizsgára, 3000 Ft. pótdíj ellenében:
2017. november 16.


Decemberi vizsgázók értesítése a vizsga időpontjáról és helyszínéről:
2017. november 28.


Az ECL nyelvvizsga rendszer, nyelvi verseny

Az ECL nyelvvizsgarendszert az Európai Uniós tagországok konzorciuma hozta létre, az Európai Bizottság által finanszírozott projektek keretében kidolgozott akkreditált nyelvvizsgarendszer. A tanulók két bizonyítványt kapnak, egy államilag elismert, valamint egy nemzetközileg elismert bizonyítványt.
A vizsgafeladatok tartalmát és formáját a szakértők alapos vizsgálatok és speciális célcsoportokon történő kipróbálása után határozták meg. Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle élethelyzetekben, a hivatással, foglalkozással összefüggő, illetve személyes, magánéleti, közéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni.
Nyelvvizsga felkészítő tanfolyamainkon ezeket az elvárásokat tartjuk szem előtt.


Tájékoztató a nyelvvizsga szabályzatról: www.ecl.hu

Mire is jó az ECL nyelvvizsga?

 • pontot ér a felvételin
 • elfogadják a diploma és a PhD fokozat megszerzéséhez
 • külföldi ösztöndíjakhoz, munkavállalási engedélyhez
 • nyelvpótlékra jogosít.


Nyelvvizsgaszintek:

 • belépőfok - A2 (azon vizsgázók részére, akiknek nyelvtudása még nem éri el az alapfokot)
 • alapfok - B1
 • középfok - B2
 • felsőfok - C1
Az ECL nyelvvizsgarendszer írásbeli és szóbeli részből áll, de nem tartalmaz nyelvtani tesztet és fordítási feladatokat. A kommunikációra épülő ECL nyelvvizsga méri és minősíti a négy nyelvi alapkészséget:
 • hallás utáni értés
 • olvasott szöveg megértése
 • szövegalkotási, fogalmazási készség
 • beszédkészség.2012. június 22-től az írásbeli kommunikáció (fogalmazás) vizsgarészben lehetőség van egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótárt használni.

A vizsgák értékelése:

 • Komplex vizsga esetén a 4 vizsgarész együttesen van értékelve.Minden vizsgázó, aki készségenként minimum 40 %-os, a 4 vizsgarész átlagánál összesen pedig legalább 60%-os eredményt ée el, nyelvvizsgabizonyítványt kap.
 • Csak írásbeli vagy szóbeli vizsga esetén minden vizsgázó, aki készségenként minimum 40 %-os, a 2 vizsgarész átlagánál összesen pedig legalább 60%-os eredményt érel,nyelvvizsgabizonyítványt kap.

  Esélyegyenlőség

 • Fogyatékossággal élő vizsgázóink számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. A vizsgára jelentkezés határidejéig szíveskedjen eljuttatni Intézményünkhez az orvosszakértői vélemény másolatát. Kérjük, csatoljon hozzá egy kérvényt, amelyben leírja, hogy milyen segítségre lenne szüksége a vizsgán. Az eljárás díjtalan. Utólagosan leadott igazolás alapján nem vehetők igénybe a kedvezmények, ez esetben csak arra van lehetőség, hogy díjmentesen halaszthat a következő vizsgaidőszakra


  További információ: www.ecl.hu

  Nyelvvizsga időpontok 2017.  Február - angol,német nyelvből

 • február 3. - B1,C1 szint
 • február 4. - B2 szint
  Jelentkezési határidő : január 9.

  Április - angol, német nyelvből

 • április 7. - A2,B1,C1 szint
 • április 8. - B2 szint
  Jelentkezési határidő : március 9.

  Június angol,német nyelvből

 • június 9.- B1,C1 szint
 • június 10.- B2 szint
  Jelentkezési határidő : május 11.

  Október - angol,német nyelvből

 • október 6 - B1,C1 szint
 • október 7. - B2 szint
  Jelentkezési határidő : október7.

  December - angol, német nyelvből

 • december 8.- A2,B1,C1 szint
 • december 9.- B2 szint
  Jelentkezési határidő : november 9.


 • Viszgázóink a következő kedvezményben részesülhetnek:
  PTE hallgatók (nappalis és levelezős is)
  A kedvezményre való jogosultságot érvényes diákigazolvánnyal, vagy hiteles jogviszony-igazolással igazolni kell a jelentkezési határidőig annál a vizsgahelynél, ahol a vizsgázó vizsgázni fog. Igazolás hiányában, ill. a teljes összegű befizetés megtörténte után a kedvezmény nem vehető igénybe!  ECL Nyelvvizsga jelentkezési lap, vizsgahalasztási kérelem, felülvizsgálati kérelem, kérelem bizonyítvány másolatok letölthetőek innen: www.ecl.hu
  -
  E-mail: hausschule.szentendre@gmail.com - Tel: 06-30/212-0846.